Kontakt oss

Knut Ove Førde
90 06 12 30    

knut@hjortejakt.com

Arne Førde
    arne@fbkvoss.no

Johan Olaf Førde
93 00 66 74   
johan@mnemonic.no

Vidar Tronsaune
vidar.tronsaune@edb.com

Brynjulf Førde
brynjulf@advokatforde.no

Christian Førde
christian@advokatforde.no

 

Hjortejakt i vill vestlandsnatur.

Hjortejakt; Jaktlaget Både Natt og Dag vart stifta 29.april 1995 av brødrene Knut Ove, Arne og Johan Olaf Førde. Vi starta med å leige 23 løyver fordelt på 3 vald. Onklar og søskenbarn vart med i laget og vi har i dag delt opp jakta i ein Utleigedel styrt av Knut Ove og ein BND-del som Jaktlaget BND jaktar på.

Knut Ove Førde er leiar av BND. Han bur på småbruket Teita ved Byrkjelo i Gloppen kommune og jobbar som lærar på idrettslina ved Firda Vidaregåande skule på Sandane.

Håpar du finn mykje nyttig og interessant på sidene våre.

Med dei beste ønskjer om ei god jakt.

Helsingar frå Jaktlaget Både Natt og Dag

Småbruket Teita - hovedhuset er i lafta tømmer og frå 1909

Copyright (c) 1995-2006 Jaktlaget Både Natt og Dag. Kontakt Webmaster for informasjon.

Vår målsetjing

Vår målsetjing er å drive viltpleie av hjortestammen vår slik at vi i mange, mange år kan hente ut både trofèhjortar og hjortekjøt - og dei gode opplevingane. Vi jobbar mot å verte ”perfekte” jegarar. Og sidan jakta ikkje er ferdig før hjortemiddagen er klar på bordet, har vi  mange område å forbetre oss på.

Byrkjelo/Breim i Gloppen kommune, Nordfjord, Sogn og Fjordane

Vi er tre brødre som fatta interesse for jakt, fiske og friluftsliv i svært ung alder. Dette var heilt naturleg sidan vi veks opp i ein stor søskenflokk på gard i den vakre byga Breim i Gloppen kommune i Nordfjord i Sogn og Fjordane. 

Medlemar i Jaktlaget Både Natt og Dag er:

Knut Ove Førde (født 1963) er leiar av Jaktlaget. Knut arbeider som faglærar i kroppsøving ved idrettslina på Firda Vidaregåande skule på Sandane (kommunesenteret i Gloppen kommune). Han har utdanning frå Norges Idrettshøgskole. Knut driv også småbruket Teita som er ein del av jaktfelta til Jaktlaget.

Malin Isane Førde (født 1999) er dotter av Knut Ove og lærte svært tidleg ordet ”hjort” og har allereie eit godt utvikla hjorteblikk og svært glad i hjortepølse.

-----

Arne Førde (født 1967) arbeider som leder for Fotballklubben Voss. Arne har lang erfaring innan fotball og har tidlegare vore dagleg leiar av Nordstrand Fotball (Oslo) og assistenttrenar og elitespelar for Sogndal. Arne er utdanna som grafisk ingeniør og DH-kandidat i Økonomi og Administrasjon.

Natasha Sandestølen Lansiquot (fødd 1999) er dotter av Tone Fester som er sambuar med Arne på Voss. Ho har god oversikt over ulike hjortedyr og har skrive dikt om hjortejakt.

Ane Fester Førde (fødd 2009) er dotter av Arne og er under god opplæring i aktivt friluftsliv på Voss saman med storesøster Natasha. Ho vil nok bli ein hardfør jegar på sikt.

-----

Johan Olaf Førde (født 1968) er utdanna innan data og arbeider med datasikkerhet i selskapet mnemonic as i Oslo. Han har vore med frå oppstarten i 2000 og er i dag gruppeleiar for teknisk avdeling systemintegrasjon. 

Mathilde Førde (født 2002) er dotter av Johan Olaf og har allereie eige leikegevær og har vore på leike-”smygjakt”.

Mats Førde (født 2005) er son av Johan Olaf og er enno litt ung, men ser ut til å utvikle både styrke og humør til å bli ein god jegar.

Markus Førde (fødd 2011) er son til Johan og blant junior-rekruttane. Han har dermed mange å sjå opp til og lære av.

----

Brynjulf Førde
(født 1941) er oppvaksen i ”Førs” (Førde i Jølster) og er vår kjære onkel. Har jobba som advokat i Oslo med eigen praksis. Brynjulf er utdanna jurist og har spesialisert seg innan eigedom. Nyter pensjonist tilværelsen med ekstremt mye friluftsliv.

----

Christian Førde (født 1976) er son av Brynjulf. Han er utdanna jurist og jobbar som advokat.

Mathias Buer Førde (født 2007) er son av Christian, og er svært lik sin far. og svært lik sin far, lærevillig og glad i friluftsliv. Bestefar Brynjulf vil nok sjå til at både han og lillesøster Maja får tilstrekkeleg kunnskap innan faget "jakt og friluftsliv

Maja, (fødd 2011) er dotter av Christian. Ho er både kvikk og kjapp, klar for det meste og har ein storebror å sjå opp til.

----

Trond Tronsaune (født 1937) er ein sindig trønder og gift med vår kjære tante Kjellfrid og busett på Hamar. Han har jobba heile sitt yrkesaktive i NSB og er idag pensjonert.

Vidar Tronsaune (født 1964) er son av Trond og Kjellfrid og busett på Hamar. Han er utdanna Ingeniør og Diplomøkonom og jobbar i dag som leiar av Infobank hos EDB på Hamar.

Simen Tronsaune (født 1993) er son av Vidar og er ein aktiv og lærevilleg rekrutt under opplæring.


----
 

Ønskjer du å kjøpe hjortekjøt ?

TILBUD;
Pakningar à ca. 10 kg som består av ;
•    ca. 25-30 % stykningsdelar (vakumpakka t.d. ytrefilet, mørbrad, bankebiff, flatbiff, rundbiff, etc.)
•    ca. 25-30 % dampepølse av hjort (iblanda svin- og lamme-kjøtt)
•    ca. 30 % karbonadedeig av reint hjortekjøtt (ingen tilsetningar)
•    ca. 10-20 % kraftbein

Kjøttet er naturlegvis kontrollert og godkjent av Mattilsynet.
Pris :   kr. 130,- pr. kg  ( kontant betaling ved levering )
Levering :      Oslo – medio januar / mars
        Bergen – medio februar
        Hamar – mai

Vi sel hjortekjøtet ferdig partert, vakumpakka og godkjend etter EØS-reglement. Meir om kjøp av hjortekjøt  LES MEIR HER>>

Bilder 2006

Bilder fra jakta 2006 LES MEIR HER >>

Kulinariske tips!

Ønskjer du oppskrifter og kulinariske tips -
LES MEIR HER >>

Sporing av merka dyr i området

Det er satt i gong eit omfattande merkingsprosjekt i Sogn og Fjordane, LES MEIR HER >>


Blåfjellet driftsplan

Driftsplan for området som vi jakter i. LES MEIR HER >>

Bildearkiv frå Knut. SJÅ HER >>


Bilde fra reportasje Bergens Tidende hausten 2005. 

Stor takk til fotograf Øystein Torheim i Bergens Tidende  SJÅ HER >>

Trofèjakt i Rogaland (samarbeidspartnar)

Trofèjakt på brølande bukk i Suldal, Rogaland. LES MEIR HER >>

Annonse:

Vidar Tronsaune ønskjer å selje eit topp kikkertsikte

1 stk Doctor 3-12x56


kr. 5.500,-        Ring Vidar på mobil 99 58 92 55
 

Avkøyring på riksveg 14 omlag 1 km før Byrkjelo sentrum med avkøyring mot Norsk Fjordhestgard. Køyr over ei lita bru og småbruket Teita kjem til syne som bildet viser.
Småbruket Teita i vakkert vinterver


Småbruket Teita - inngongsparti og hage

Småbruket Teita - gamalt stabbur


Småbruket Teita - gamal driftsbygning